Algemene voorwaarden Thermenfans-programma

Deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als ‘Algemene Voorwaarden’) zijn samen met het privacy beleid van toepassing op het loyaliteitsprogramma van Quality Wellnessresorts (Thermen Bussloo, Thermen Soesterberg, Thermen Berendonck, Thermen Bad Nieuweschans, Retreats). Het loyaliteitsprogramma van Quality Wellnessresorts wordt ook wel aangeduid als: ‘Thermenfans’. Door je in te schrijven voor het Thermenfans-programma, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Deelname
Bij deelname aan het (digitale) loyaliteitsprogramma Thermenfans, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Om te kunnen genieten van alle persoonlijke voordelen en extra’s, zoals het ontvangen van aanbiedingen en cadeaus dien je je aangemeld te hebben voor het digitale loyaliteitsprogramma Thermenfans. Aanmelden gebeurt met een door jou ingevuld persoonlijk e-mailadres en middels een bevestigingsmail. Om mee te kunnen doen aan Thermenfans moet je een natuurlijk persoon van 16 jaar en ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 jaar moet je de toestemming van je ouder(s) sq. verzorger(s) hebben om mee te doen aan het Thermenfans-programma. Door deelname aan het Thermenfans-programma, verklaar je daaraan te hebben voldaan.

Gegevens
Je staat er voor in dat alle ingevulde gegevens bij jouw aanmelding voor het loyaliteitsprogramma volledig, juist en actueel zijn. Jouw profiel (mét e-mailadres) kan door slechts één persoon worden gebruikt. Het loyaliteitsprogramma is een volledig digitaal systeem, waarbij het enkel geldig is met een bestaand, persoonlijk e-mailadres.

Bij deelname aan het loyaliteitsprogramma Thermenfans ga je akkoord met het feit dat Quality Wellnessresorts jouw boekingen, reserveringen bijhoudt om jou zo (via verschillende marketingkanalen) te voorzien van persoonlijke aanbiedingen en om jouw status bij te kunnen houden. De ingevulde persoonsgegevens en boekingen worden opgeslagen in een beveiligde database. De persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft, wordt verwerkt in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving.

Jouw status is niet overdraagbaar naar een ander Thermenfans account en kan niet worden nagelaten, toegewezen, doorverkocht of worden samengevoegd met een andere Thermenfan. Is jouw account, e-mailadres gehackt? Dan vragen we je contact met ons op te nemen. Het wijzigen van een e-mailadres dient gedaan te worden door één van onze medewerkers.

 

Werking loyaliteitsprogramma Thermenfans
Je kunt deelnemen aan Thermenfans door het aanmelden via jouw e-mailadres voor het programma en het bevestigen van dit e-mailadres. Het Thermenfans-programma is gebaseerd op de insteek dat je beloond wordt op basis van jouw bezoek aan één van de Quality Wellnessresorts (Thermen Bussloo, Thermen Soesterberg, Thermen Berendonck, Thermen Bad Nieuweschans) of door een deelname aan een Retreat met sauna-entree. De aankoop van (beauty)producten of het nuttigen van eten en drinken in de resorts valt buiten de statussen. Het Thermenfans-programma kijkt niet naar een besteed bedrag, maar enkel naar reeds plaatsgevonden bezoeken in één van de resorts in het tijdsbestek van 365 dagen na aanmelding voor het loyaliteitsprogramma.

Met de plaatsgevonden bezoeken kun je sparen voor voordelen of gratis producten. Boekingen of eerdere verblijven vóór aanmelding van het loyaliteitsprogramma Thermenfans tellen niet mee en kunnen niet worden bijgeschreven. Meerdaagse verblijven bij een Retreat of hotelarrangement tellen ook niet (extra) mee en tellen als één boeking. Bij zakelijke dan wel groepsboekingen wordt de boeking toegeschreven aan de hoofdboeker. Dit kan niet op een persoonlijk Thermenfan account worden toegeschreven.

Jouw status van het Thermenfans-programma hangt vast onder een persoonlijk e-mailadres/account en kan verhoogd worden door een nieuw plaatsgevonden bezoek aan één van de wellnessresorts. De status verandert na afloop van het bezoek en wordt tot uiterst 24 uur na het bezoek zichtbaar. Bij annulering van een reservering of bij het niet op komen dagen bij een boeking, zal een status niet worden toegeschreven. Terugvallen naar een voorgaande status kan ook. Dit gebeurt wanneer je minder bezoeken in een tijdsbestek van 365 dagen na aanmelding van het loyaliteitsprogramma hebt gehad. Quality Wellnessresorts zal je hiervan op de hoogte stellen.

Persoonlijke aanbiedingen, vouchers, gratis producten
Binnen het Thermenfans-programma monitoren we het aantal bezoeken dat je aan onze wellnessresorts hebt gehad. We rekenen hier met een tijdsbestek van 365 dagen vanaf aanmelding van het Thermenfans-programma. Aan iedere status, zijn persoonlijke en unieke aanbiedingen, acties en vouchers gekoppeld.

Op al onze aanbiedingen, vouchers en het verzilveren voor gratis producten zit een uiterste inlever-/ inwisseldatum. De geldigheid van deze acties worden vermeld op het promotiemateriaal dat voor de uitgifte wordt gebruikt. De aanbieding, voucher of het gratis product is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Aanbiedingen, kortingen, vouchers zijn niet te combineren met andere (kortings-) acties en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

Door je aan te melden voor deelname aan het loyaliteitsprogramma en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden, stem je in met het ontvangen van statusupdates en mededelingen van het Thermenfans-programma. Door ons jouw e-mailadres te geven, stem je ook in voor het ontvangen van persoonlijke aanbiedingen via mail. Door ons jouw NAW gegevens te geven, ga je ermee akkoord dat wij je – naast e-mail – ook via andere kanalen (als een direct mail of poststuk) op de hoogte mogen stellen over het Thermenfans-programma.

Controle en misbruik
Quality Wellnessresorts mag de aanmelding voor een Thermenfans-programma weigeren, terugtrekken of annuleren, in welke vorm dan ook en (op welk gewenst moment) een deelnemers verwijderen van het loyaliteitsprogramma indien er gegronde redenen zijn te geloven dat:

- misbruik wordt gemaakt of gepoogd wordt misbruik te maken;
- elke overtreding of poging tot schending van deze Algemene Voorwaarden;
- elk gedrag met betrekking tot het loyaliteitsprogramma Thermenfans dat diefstel, wangedrag, aanstootgevend gedrag of het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie betreft.

Wijzigen en beëindigen
Je kunt je deelname aan het Thermenfans-programma op elk moment beëindigen door je uit te schrijven via de link onderaan onze e-mails of door een e-mail te sturen aan marketing@qualitywellnessresorts.nl. Tot aan de datum van beëindigen kunnen persoonlijke aanbiedingen en/of cadeaus gewoon worden verzilverd. Na beëindigen heb je geen recht meer op deze voordelen en zal jouw status en account komen te vervallen. Uiteraard is het opnieuw aanmelden voor het programma wél weer mogelijk, maar vanaf dat moment zul je weer in de eerste status terecht komen.

Aansprakelijkheid
In geen geval zal Quality Wellnessresorts aansprakelijk zijn voor enige schade die een deelnemer aan het Thermenfans-programma oploopt als gevolg van of in verband met het loyaliteitsprogramma. Hieronder valt ook schade als gevolg van druk- en zetfouten, de beëindiging of wijziging van het programma, of de tekortkoming van een derde. Op deze Algemene Voorwaarden op het loyaliteitsprogramma Thermenfans is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland. Indien je vragen, suggesties, klachten of een geschil met Quality Wellnessresorts hebt met betrekking tot het loyaliteitsprogramma, kun je contact opnemen via e-mail marketing@qualitywellnessresorts.nl .

Intellectuele eigendom
Het loyaliteitsprogramma Thermenfans mag op geen enkele wijze en in geen enkele vorm (geheel of gedeeltelijk) verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden tenzij in de Algemene Voorwaarden anders is bepaald en/of voor zover dwingend recht anders bepaalt.

Contact
Als je vragen of opmerkingen hebt over het loyaliteitsprogramma Thermenfans, neem dan gerust contact met ons op. Raadpleeg ook de veelgestelde vragen


Deelnemen aan Thermenfans

Lees meer

Veelgestelde vragen

Lees meer

Maak een keuze.